1/4

Kijk

ook eens op www.decoulissen.nl voor ons

onderwijs zorg

project

'De Nerflander' is een praktijk voor psycho-motorische (kinder)therapie (PMKT), weerbaar-heidstraining en individuele begeleiding autisme in Nunspeet. PM(K)T is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dit laten zien in hun gedrag.

Psychomotorische (Kinder)therapie

 

Weerbaarheidstraining Rots en Water

 

Individuele begeleiding (autisme)

Is uw kind ook:

* overbeweeglijk
* gespannen
* teruggetrokken

* angstig

* agressief
* of onzeker?

 

Grevensweg 15b, 8085 PZ Doornspijk / Telefoon +31 (0)6 13 40 90 31 / info@denerflander.nl  

Download hier onze digitale folder.

© 2013 nietiedereenkenteva.com