De duur van een therapeutisch traject is sterk afhankelijk van de hulpvraag van het kind. De onderzoeksfase, bestaande uit anamnese, psychomotorisch onderzoek, behandelplan en rapportage (gemiddeld 6 uur) wordt apart gefactureerd, daarna ontvangt u maandelijks een factuur.

Psychomotorische kindertherapie wordt gedeeltelijk vergoed door verschillende zorgverzekeraars in het aanvullende verzekeringspakket voor alternatieve geneeswijze. Klik hier voor meer informatie en raadpleeg

uw polis om te kijken wat voor u van toepassing is.

 

De individuele begeleiding kan bekostigd worden vanuit een PGB. In dat geval is een diagnose een vereiste. Door verscherpte regels aangaande vergoedingen vanuit een PGB is dit tegenwoordig wel moeilijker.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid de therapie als Zorg in Natura (ZIN) te ontvangen. De Nerflander is hiervoor gecontracteerd via het CJG / Regio Noord Veluwe. Met ingang van 2018 zijn wij opnieuw gecontracteerd voor basis GGZ zorg via de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe voor de gemeentes Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Harderwijk, Zeewolde, Ermelo en Putten. Heeft u hulp nodig bij het indienen van een zorgvraag bij het CJG? Binnen de Gemeente Nunspeet kunt u gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze praktijk voldoet aan deze eisen.

 

​De Nerflander is via het NIBIG aangesloten bij de geschilleninstantie Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG. U kunt hier het klachtenreglement van de NIBIG-Geschilleninstantie downloaden. Meer informatie over de geschilleninstantie en de eventuele inzet van een klachtenfunctionaris vindt op op de website van NIBIG.

Informatie over onze wachttijden vindt u hier.

 

Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten worden ontleend.