top of page

PMKT

Psychomotorische (Kinder)therapie is bedoeld voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in hun gedrag. Elk kind beweegt zich op eigen wijze in de wereld. De ervaringen die het kind daarbij opdoet, bepalen de cognitieve, motorische, emotionele en sociale ontwikkeling, ook in
het latere volwassen leven. Daarom zijn bewegen en spelen de belangrijkste instrumenten in de
behandeling door de psychomotorisch (kinder)therapeut. De psychomotorisch (kinder)therapeut ‘leest’ het gedrag van het spelende en bewegende kind en helpt het kind spelenderwijs emoties te verwerken, stress te reguleren en nieuwe gedragspatronen te ontdekken. Zo vervangt het kind oude patronen door nieuwe ervaringen die vruchtbaar zijn voor de ontwikkeling en het verdere leven. Het kind staat daardoor weer met zelfvertrouwen in de wereld en kan op eigen kracht weer verder.

Opvallend bewegingsgedrag kan een dieperliggende emotionele oorzaak hebben. Het omgekeerde kan uiteraard ook het geval zijn: een onrijpe of houterige manier van bewegen kan sociale en emotionele problemen als gevolg hebben. Wanneer de ontwikkeling van uw kind om bepaalde redenen vastloopt, dan is dat aan het bewegingsgedrag van uw kind te zien:
* overbeweeglijkheid of passiviteit
* onhandig of houterig gedrag
* weinig lichaamsbesef
* coördinatieproblemen
* schrijfproblemen

En dan kunt u ook vaak het volgende sociaal- emotionele gedrag bij uw kind herkennen:
* aandachts-, motivatie-, en leerproblemen
* boos, agressief of teruggetrokken gedrag
* lusteloos/depressief
* slaapproblemen
* moeilijk vriendjes maken
* faalangst
* gespannenheid
* negatief zelfbeeld

Het doel van de psychomotorische (kinder)therapie is om de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna ouders en kind in staat zijn op eigen kracht verder te gaan. Met PM(K)T wordt een kind aangesproken op zijn eigen kracht en kan daarmee nieuw gedrag verwerven. De veilige therapeutische omgeving en de deskundige reactie van de therapeut brengen het veranderingsproces tot stand. Download hier het volledige Competentieprofiel psychomotorische kindertherapeut 2016.

Maatwerk
Afhankelijk van de hulpvraag kiest de therapeut voor ontwikkelingsgerichte, oplossingsgerichte of ik-versterkende interventies. Met spel en beweging stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoefte en gevoelens van het kind.
Zo kan het accent in de therapie liggen op:
* het samen met het kind stilstaan bij het Ik: wie ben ik; wat wil ik
* wat kan ik en wat voel ik
* het leren grip krijgen op zijn eigen emoties
* het sociale functioneren
* cognitieve vaardigheden zoals planmatig werken

Hierbij maakt de therapeut gebruik van een breed aanbod van middelen, zoals bewegen, spel, muziek en creatieve materialen en/of met inzet van dieren. Het kind krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken. Al deze ervaringen maken het mogelijk dat het kind op een steeds meer adequate manier gaat reageren. Hierdoor wordt een positieve ontwikkeling gestimuleerd.

Transfer
Samenwerking met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind, ondersteunt op positieve wijze het therapeutisch proces.

Voor wie
Wanneer een kind vastloopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in verschillende gedragskenmerken. Dit kan zijn op cognitief, motorisch, emotioneel of sociaal ontwikkelingsgebied.
Kinderen kunnen ook vastlopen in hun ontwikkeling ten gevolge van:
* een stoornis, zoals AD(H)D, Autisme en aanverwante diagnoses (ASS, Asperger, PDD-NOS,    NLD, etc.), hechtingsproblematiek en overige psychiatrische aandoeningen.
* een belemmering als gevolg van een traumatische gebeurtenis in hun leefomgeving, zoals ziekte, verlies, scheiding of seksueel misbruik.
Hierin kan een psychomotorisch (kinder)therapeut iets voor u en uw kind betekenen.

De Nerflander therapie
De Nerflander_werkbank
De Nerflander_alpaca Amir
bottom of page