top of page
De Nerflander_pannaveld

VERGOEDINGEN

De duur van een therapeutisch traject is sterk afhankelijk van de hulpvraag van het kind. De onderzoeksfase, bestaande uit anamnese, psychomotorisch onderzoek, behandelplan en rapportage (gemiddeld 6 uur) wordt apart gefactureerd, daarna ontvangt u maandelijks een factuur.
Psychomotorische kindertherapie wordt gedeeltelijk vergoed door verschillende zorgverzekeraars in het aanvullende verzekeringspakket voor alternatieve geneeswijze. Klik hier voor meer informatie en raadpleeg uw polis om te kijken wat voor u van toepassing is.

De therapie kan bekostigd worden vanuit een PGB. In dat geval is een diagnose een vereiste. Voor het aanvragen van een PGB kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont. Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze praktijk voldoet aan deze eisen.

​De Nerflander is via het NIBIG aangesloten bij de geschilleninstantie Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG. U kunt hier het klachtenreglement van de NIBIG-Geschilleninstantie downloaden. Meer informatie over de geschilleninstantie en de eventuele inzet van een klachtenfunctionaris vindt op op de website van NIBIG.

Informatie over onze wachttijden vindt u hier.

Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

De Nerflander_tekenmateriaal
De Nerflander alpaca's Wout en Amir
De Nerflander_sandplay
bottom of page