top of page

WERKWIJZE

Oriënterende kennismaking
Wilt u kennismaken met psychomotorische (kinder)therapie bij ‘De Nerflander’ en de therapeut ontmoeten, dan kan dit vrijblijvend.

Anamnese
In dit gesprek worden alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind met u besproken en in kaart gebracht. Verder worden er relevante school-, psychologische en eventuele medische gegevens verzameld van uw kind. Wachttijd tot intake/anamnese: 6 maanden.
 

Psychomotorisch onderzoek
Dit is een onderzoeks- en kennismakings-traject van ongeveer drie sessies voorafgaand aan de therapie, waarin er observaties en testen plaatsvinden. Soms is er een observatie op school. Vanuit deze uitgebreide analyse kan de therapeut zien wat het kind nodig heeft.*Wachttijd tot start onderzoek en therapie: direct aansluitend aan de intake/anamnese.

Behandelplan en rapportage
Als afsluiting van het psychomotorisch onderzoek schrijft de therapeut een onderzoeksrapport met een persoonlijk advies en een individueel behandelplan. Dit wordt besproken met ouders/verzorgers en bij akkoord kan de therapie starten.

Therapie
De therapie zal wekelijks plaatsvinden en duurt 45 minuten. Tijdens schoolvakanties (regio midden) vindt er geen therapie plaats.

Tussen- en eindevaluaties
Afhankelijk van het verloop van de therapie kunnen evaluatiemomenten gevraagd worden door alle betrokkenen over de voortgang en de ontwikkelingen van het kind binnen de therapie. Tussentijds wordt er regelmatig overlegd met u als ouders/verzorgers en eventuele andere belanghebbenden, zoals school en andere behandelaars.


* PM(K)T binnen de ambulante hulpverlening is niet geïndiceerd wanneer er duidelijk sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsom-standigheden of de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard is. In dergelijke gevallen dient de PM(K)T plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Zo nodig wordt naar een passend alternatief gezocht en doorverwezen

De Nerflander_pannaveld
De Nerflander sandplay
De Nerrflander_alpaca Lincoln
bottom of page